En aquesta sessió continuarem amb la planificació docent i metodologia pedagògica

Però abans haurem de conèixer més eines que ens ajudin a planificar la nostra tasca i a construir el nostre material docent...
Per això anem a treballar el coneixement i ús instrumental i metodològic d’eines i entorns digitals per a l’ensenyament i aprenentatge en una aula 2.0.

En aquest full anirem anotant la utilitat pràctica d'aquestes eines 2.0

 1. Inici
 2. Cercar i organitzar recursos
  1. Vídeos
  2. Presentacions
  3. Organitzar favorits
  4. Fotos
  5. Continguts d'actualitat
  6. Recursos específics per matèries
 3. Crear espais virtuals col·laboratius
  1. Google sites. Tutorial
  2. Blocs
  3. Wikis
 4. Posar en comú
  1. Wallwisher
  2. Primary pad
  3. Google docs
 5. Presentar continguts
 6. Generar continguts
  1. Mapes conceptuals
  2. Murals digitals
  3. Vídeos (Animoto, fotosnarradas)Primary pad
  4. Eixos cronològics
  5. Mapes amb veu.
 7. Publicar continguts
  1. Isuu/ Scribd
  2. Presentacions google
  3. Presentacions Slideshare
  4. Publicar vídeos
 8. Organització d'arxius i accesos directes
 9. Avaluar i corregir
 10. Altres eines
Alguns **exemples** que us poden servir d'ajuda...
**presentació web2.0**
bloomdigitalHor.gif

Taxonomia de Bloom para la era digital