mapa web 2.0 Després d'haver vist els vídeos de les primeres experiències del projecte EduCAT 1X1 i d'haver escoltat la presentació de la sessió 1segur que apareixen molts dubtes i preguntes que caldrà resoldre. Per això, us proposem l'activitat següent:


 1. Fes clic a sobre del Panell de preguntes
 2. S'obrirà un panell on caldrà que facis doble click a sobre
 3. Apareixerà un quadre de text on podràs posar el teu nom, el teu dubte i/o pregunta i fins i tot, una imatge o vídeo que representi allò que vols dir.
 4. Escriu el teu nom i pregunta
 5. Comparteix-ho amb la resta del grup

Després d'haver pensat la teva pregunta i d'haver-la escrit al Panell, farem la següent activitat:

 1. Fem grups de 3-4 persones
 2. Cada grup ha d'escollir una pregunta del panell (hem d'intentar que les preguntes no es repeteixin en els diferents grups)
 3. Cada grup haurà de buscar la resposta a la seva pregunta amb l'ajuda dels enllaços que es faciliten a continuació
 4. Un dels membres del grup haurà de fer de secretari i anotar les possibles respostes en aquest document .
 5. Un cop s'hagi trobat la resposta i el secretari la tingui escrita, caldrà escollir un portaveu del grup
 6. El portaveu exposaran la pregunta i resposta davant de tot el grup.

Enllaços segons temàtiques:


Llibres de text i continguts digitals

Formació del professorat i operativa als centre

Equipament als centres i a les aules

Ordinadors portàtils

Continuïtat i evolució del projecte


Enllaços generals:

IMAE:
http://imae.wikispaces.com/
EduCAT 1X1:
http://www.educat1x1.ning.com/

FAREM UN DELICIOUS

A la SESSIÓ 1 MANUALS en trobarem el manual .

Pasos a seguir:

Primer: Ens farem un compte de Yahoo (paciència)
Segon: Clicarem sobre l'enllaç DELICIOUS
Tercer: Instal·larem els botons al navegador
Quart: Arribarem a l'acord de com han de ésser les etiquetes.
Cinquè: Començarem a omplir el delicious.


INTRODUCCIÓ A LA CREACIÓ D'UNA WIKI (Preparació SESSIÓ 3 de treball en petit grup)